Advokat Dragan Vukić

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2017. godine, nakon čega svoju karijeru započinje kao advokatski pripravnik u kancelariji advokata Brankice Orlović u Nišu.

Na samom početku stekao je iskustvo u oblasti procesnog prava, posebno u izvršnom, parničnom i krivičnom postupku. 

Tokom pripravničke vežbe pretežno se bavio radom u građansko-pravnoj materiji i zastupanjem klijenata u građanskim sudskim postupcima. Svoje znanje posebno nadograđuje kroz višegodišnje iskustvo u radu kao punomoćnik jednog od najvećih osiguravajućih društava u državi. Time stiče visok nivo znanja i iskustva u obligacionom pravu, posebno u pravu osiguranja, naknadi štete, privrednom pravu i ugovorima u privredi. 

Kao advokatski pripravnik radio je i u oblastima stvarnog prava i porodičnim i nasledno-pravnim odnosima. Godine 2020. položio je pravosudni ispit i upisao se u imenik advokata Advokatske komore Niš. Nakon toga otvara svoju advokatsku kancelariju i kroz saradnju i partnerstvo sa drugim advokatima i stručnjacima iz oblasti prava, ekonomije i biznisa okuplja snažan tim koji pruža aktivnu podršku pravnim i fizičkim licima i zastupa svoje klijente pred sudovima i državnim organima u Republici Srbiji.

Iskustvo i interesovanje

Pomenuto iskustvo u oblastima građanskog i privrednog prava i zastupanja klijenata u građanskom i krivičnom postupku proširio je znanjem i interesovanjem na još neke od pravnih grana. Usmerava se na radno-pravne odnose, upravljanje ljudskim resursima i upravno pravo. 

Kao novitet, posebno na teritoriji grada Niša, advokat Dragan Vukić svoju pažnju usmerava na pomoć svojim klijentima prilikom upravljanja imovinom (Asset Management), odnosno kontrolu i plaćanje tekućih računa, poreza, komunalija i slično.

Svoje interesovanje u poslednje vreme usmerava na IT sektor i zaštitu na internetu kao izazovima moderne tehnologije. U okviru toga se ističe dobijeni Sertifikat na stručnom seminaru na temu u okviru OperaLink Grupe:

Visokotehnološki kriminal i izazovi informacione bezbednosti

Jedinstveni identifikacioni kod dokumenta: #552ad2809ec8ee3f-220

U domenu teorijskog znanja nastavio je svoje školovanje na postdiplomskim studijama i trenutno je student master akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu na građansko-pravnoj katedri.