Uslovi korišćenja stranice advokatvukic.rs

Poslednja izmena / Važi od: 29.03.2022. godine

Ovim Uslovima korišćenja web stranice advokatske kancelarije advokat Dragan Vukić (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), uspostavlja pravno obavezujuće uslove korišćenja web stranice advokatvukic.rs, te kao posetilac preuzimate obavezu da postupate u skladu sa istim.

Ukoliko Uslovi korišćenja nisu prihvatljivi za Vas, molimo da ne pristupate Web stranicu.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Advokatska kancelarija Vukić zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja. Posetioci su u obavezi da prilikom svake posete izvršite uvid u ove Uslove korišćenja i provere kada je izvršeno poslednje ažuriranje.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijal na sajtu advokatvukic.rs služi isključivo u informativne svrhe. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se odnos klijent – advokat između Vas i Advokatske kancelarije Vukić i njenih partnera. Advokatska kancelarija Vukić ne garantuje tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici. Advokati i saradnici advokatske kancelarije Vukić se odriču svake odgovornosti zasnovane na informacijama navedenim na ovom sajtu.

Web stranica advokatvukic.rs namenjena je isključivo licima koja žele da saznaju više o advokatskoj kancelariji advokata Dragana Vukića, advokaturi i advokatima kao pružaocima pravnih usluga.

Advokat Dragan Vukić i advokatvuic.rs ni na koji način ne daju ponudu za zastupanje čitaocima i posetiocima sajta, niti ima namenu da reklamira usluge advokatske kancelarije.

Advokatska kancelarija Vukić nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice ali ne garantuje potpunu bezbednost, odnosno zaštitu Web stranice od malvera, grešaka ili virusa.

Za dodatna pojašnjenja ili konkretna pravna pitanja obratite se našim advokatima, putem kontakt forme ili na adresi za prijem elektronske pošte: office@advokatvukic.rs

LINKOVI NA WEB STRANICI

Određeni delovi Web stranice mogu sadržati linkove ka Web sajtovima trećih lica. Svaki od njih ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, te za iste ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost, tako ni za uslove korišćenja i politiku privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Korišćenje linkova trećih lica na našem Web sajtu ni na koji način ne predstavlja preporuku ili odobravanje usluge ili proizvode koji se nude od strane trećih lica.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ovaj web stranica je isključivo vlasništvo advokatske kancelarije advokata Dragana Vukića. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, aranžiranje, dopuna ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, kao i bilo koji oblik objavljivanja i stavljanja u promet Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj bez prethodne saglasnosti Advokata Dragana Vukića.

©2020 Advokatska kancelarija advokata Dragana Vukića. Sva prava zadržana.